Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § ja 24 § mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Pintaykköset Oy

Arppentie 13

80170 Joensuu

Puhelin +358(0) 45 116 7755

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot

Seppo Ratilainen

seppo.ratilainen@pintaykkoset.fi

Puhelin +358(0) 45 116 7755

3. Rekisterin nimi

Pintaykköset Oy asiakas/viestintärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri sisältää Pintaykköset Oy:n olemassa olevien ja mahdollisten asiakkaiden yhteyshenkilöiden tietoja. Yrityksellä tarkoitetaan tässä kontekstissa myös yhteisöjä.

Yhteystietojen tarkoitus on asiakas-, ja viestintäsuhteiden hoitaminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Tietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan muun muassa seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu-, ja sukunimi sekä yhteystiedot
  • Yrityksen nimi

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan yritykseltä ja henkilöltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää rekisterinhaltijalta henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoitusken kannalta virheellisen, tarpeetoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioita vastaavan henkilöön tiedon korjaamiseksi.